Opschudding na nieuws Chinese Centrale Bank.

De centrale bank in China lanceerde een nieuwsitem donderdagochtend, en dat is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Ondanks dat het nieuws niet geheel negatief was, begon er toch een reeks aan paniekverkopen die de koers van de Bitcoin drastisch heeft doen dalen. Wat werd er nu precies gezegd en welke gevolgen heeft het al gehad?

Het bericht uit China.

Het nieuwsitem kan eigenlijk samengevat worden in twee grote punten. Over de interpretatie was de voorbije dagen toch ook wat onduidelijkheid.

Enerzijds zijn Chinese particulieren vrij om te handelen in bitcoin zoals ze dit zelf willen, maar dan wel op eigen risico. Het is dus zeker niet verboden en kan vrij verhandelt worden zoals bijvoorbeeld goud.

Anderzijds is het voor financiële instellingen wel verboden om de prijs van bitcoins te bepalen, bitcoins te kopen of verkopen en om zich rechtstreeks of onrechtstreeks aan te bieden als dienstverlener met betrekking tot bitcoins (denk dan aan het verhandelen van bitcoins).

Exchanges in digitale munten in China kunnen dus wel hun werk blijven doen, al zullen ze zich wel moeten aanmelden en registreren opdat ze dan onder de Telecommunicatiewet vallen. Dit zal dan ook inhouden dat zij verplicht zijn om verdachte transacties te melden.

China wil vooral zeker zijn dat de transacties niet gebruikt worden om geld wit te wassen of voor andere illegale activiteiten te financieren.

Bitcoin in China

Bitcoin in China

Wat ons betreft is de registratie van exchanges ook wel goed nieuws, want stel dat zo’n bedrijf er ooit aan denkt om mee te stoppen, dan hebben we nu weinig kans om de bitcoins die nog op de exchange staan terug te krijgen. Doordat ze verplicht zijn te registreren bij de autoriteiten, is er op zijn minst wel een aanspreekpunt.

Samengevat:

  • JA: Beurzen en particulieren.
  • NEE: Financiële instellingen.

Gevolgen van de bekendmaking.

Slechts enkele dagen geleden rapporteerden we het nieuws dat Jiangsu Telecom, een divisie van China Telecom bitcoins als betaalmiddel zou accepteren. Daar blijft nu niets meer van over. Ook Baidu (De Google van China) die volgens velen er voor gezorgd heeft dat China bekend is geworden met bitcoins, accepteert nu geen bitcoins meer. Naar eigen zeggen zouden ze deze beslissing genomen hebben om er zeker van te zijn dat ze geen enkel risico lopen om in overtreding te zijn met de beslissing van de Chinese Bank.

Heel veel slechte signalen in relatief korte tijd, onder andere ook de waarschuwing van ‘Bank of France’ dat het op eigen risico is, hebben er dan ook voor gezorgd dat de koers flink gezakt is. In China waren veel investeerders terug te vinden die nu nog snel in alle paniek hun winsten trachten te incasseren.

En wat nu?

Wie laat is ingestapt en bitcoins heeft gekocht toen de prijs hoog stond, zal er een wrang gevoel aan overhouden. Wie reeds vroeger bitcoins heeft gekocht en alles rond Bitcoin een beetje volgt, blijft er relatief kalm bij. De komende weken zal toch wel een grote rol spelen in de nabije toekomst van bitcoins. Het beste scenario is dat de prijs zich kan stabiliseren.

Het wordt veel gezegd, maar nogmaals is gebleken dat het waar is: Bitcoin zal moeten evolueren en om dat te doen zullen er nog veel ‘crashes’ zijn alvorens alles op zijn plooien komt. Het systeem is nog altijd nieuw, staat in zijn kinderschoenen en heeft – volgens ons – pas nu voor de tweede maal het grote publiek kunnen bereiken via de grote mediakanalen.

Het is nooit de bedoeling geweest dat iemand zijn gehele vermogen in Bitcoins stopt. Net zoals bij elke belegging is de regel: Stop er nooit meer in dan je kan/wilt verliezen. wie net nu voor de feestdagen wat extra cash nodig zou hebben en alles heeft ‘belegd’ in bitcoins zal inderdaad met het probleem zitten om tijdelijk minder liquide middelen ter beschikking te hebben. Wie rekening houdt met doemscenario’s zal dit probleem niet hebben. Bitcoins kopen? OK, maar doe het verstandig!

Delen:
Tags

Roy is werkzaam in de cryptocurrency wereld sinds 2017 en schrijft over verschillende onderwerpen zoals Bitcoin, het lightning network en de adoptie van de bitcoin technologie. Zijn grootste passie naast cryptocurrency is reizen naar het zonnige Midden-Amerika. Hier heeft hij ook gezien dat vooral voor de minder “ontwikkelde” landen cryptocurrency revolutionair kan zijn.

Bezoek mijn Linkedin