Hoe zit het nou eigenlijk met crypto en belasting? Wij hebben dit samen met de Federale Overheidsdienst Financien (FOF) uitgezocht.

Wanneer u in het bezit bent van bitcoin of andere cryptocurrencies zijn er verschillende scenario’s mogelijk. Denk aan mining, waardevermeerdering en transacties. Uiteraard kan voor u ook een combinatie van deze scenario’s gelden.

Beroepsinskomen
Heeft u coins gemined? Dat kan met eigen of gedeelde apparatuur zijn maar ook via bijvoorbeeld via een miningpool. Of bent u een professionele trader? Dan worden de inkomsten die u hiermee genereert beschouwd als beroepsinkomen. Dit houdt in dat deze worden belast tegen de gebruikelijke, progressieve belastingtarieven van 25 tot 50 procent.

Onderstaande cijfers zijn van toepassing op de belastingaangifte die je in 2019 moet indienen. Merk op dat er een belastingschijf is weggevallen!

Belastingschijf Inkomensschijf Tarief belasting
Schijf 1 € 0 tot €12 990 25%
Schijf 2 € 12 990,01 t/m € 22 290 40%
Schijf 3 € 22 290,01 t/m € 39 660 45%
Schijf 4 Meer dan 39 660,01 euro 50%

Divers inkomen
Stel, u koopt op 1 januari voor 10.000 euro aan bitcoin, en op 22 augustus is deze investering 15.000 euro waard. U besluit uw bitcoins te verkopen. Dat betekent dat u 5.000 euro winst op uw initiële inleg heeft. Dat is het moment dat de Federale Overheidsdienst Financiën om de hoek komt kijken. Deze 5.000 euro zou namelijk beschouwd kunnen worden als divers (occasioneel) inkomen waar u 33 procent belasting over dient te betalen. Let wel, dit geldt dus alleen als u de coins terug wisselt naar euro. Het bezit van cryptocurrencies zelf is namelijk belastingvrij.

We schrijven ‘zou kunnen worden’ omdat de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) het volgende heeft aangegeven:

‘beleggingen in virtuele munten hebben doorgaans een speculatief karakter en de inkomsten die daaruit voortvloeien vormen diverse inkomsten’

Belangrijk in deze zin is het woord doorgaans. Dit duidt erop dat een meerwaarde ook als niet-speculatief kan worden beschouwd. Dit zal in de meeste gevallen afhankelijk zijn van de hoogte van het bedrag dat hiermee gemoeid is.

Bitcoin transacties
Over bitcoin transacties hoeft u niets te betalen. Op 22 oktober 2015 werd door het Europese Hof van Justitie namelijk besloten dat bitcoin transacties vrijgesteld van BTW zijn.

Disclaimer
Bitcoin België is geen belastingadviseur. Een belangrijke tip die de Federale Overheidsdienst Financiën ons meegaf,  is dat u altijd terecht kunt bij de eerder genoemde DVB. Overweegt u een investering in bitcoin of een andere cryptovaluta kunt u, voorafgaand aan de investering, bellen met de DVB. Zij zullen u een advies op maat meegeven. U vindt de contactgegevens van de DVB hier: https://www.ruling.be/nl

Widget Image
Geen reacties

Sorry, the comment form is closed at this time.