Bitcoin toegevoegd als “store of value” op Wikipedia

14 dec

Op de Engelstalige versie van Wikipedia is bitcoin toegevoegd aan de lijst als store of value ofwel koopkrachtreserve. De term verwijst naar de functie van geld wanneer dit gebruikt wordt om koopkracht van het heden naar de toekomst over te hevelen. Wikipedia is een internetencyclopedie, die wereldwijd door een groot aantal auteurs op vrijwillige basis wordt geschreven. Reddit user jonstern maakten de melding.